รถเข็นและอุปกรณ์แบบมีสไตล์ สำหรับโรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร

ล้อใช้งานปานกลาง-หนัก(Mediem-Heavy)

 

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 

 

Serie :  MH06

 

 

series52

 

 

          Code:

Size

(inch)

D

(mm)

P

(mm)

AXB

(mm)

XxY

(mm)

W

(mm)

H

(mm)

E

(mm)

Kgs.

MH06 - F   125DE BER

5

125

12x20

135x110

105x80

50

165

0

200

MH06 - F   150DE BER

6

150

12x20

135x110

105x80

50

190

0

225

MH06 - F   200DE BER

8

200

12x20

135x110

105x80

50

240

0

250

 

 

 

series53

 

          Code:

Size

(inch)

D

(mm)

P

(mm)

AXB

(mm)

XxY

(mm)

W

(mm)

H

(mm)

E

(mm)

Kgs.

MH06 - S   125DE BER

5

125

12x20

135x110

105x80

50

165

40

200

MH06 - S   150DE BER

6

150

12x20

135x110

105x80

50

190

45

225

MH06 - S   200DE BER

8

200

12x20

135x110

105x80

50

240

55

250

 

 

 

 

 

 

series53

 

Code

Size

(inch)

D

(mm)

P

(mm)

AXB

(mm)

XxY

(mm)

W

(mm)

H

(mm)

E

(mm)

Kgs.

MH06 - SB125DE BER

5

125

12x20

135x110

105x80

   50

  165

  40

200

MH06 - SB150DE BER

6

150

12x20

135x110

105x80

   50

  190

  45

225

MH06 - SB200DE BER

8

200

12x20

135x110

105x80

   50

  240

  55

250