รถเข็นและอุปกรณ์แบบมีสไตล์ สำหรับโรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร

รถเข็นเหล็กเอนกประสงค์

 

PT-10 PT-10S 1 PT-21S

CODE PT-10S CODE PT-11S CODE PT-21S
CODE PT-10M CODE PT-11M CODE PT-21M
CODE PT-10MX CODE PT-11MX 

PT-31S PT-22S 1 PT-32S
CODE PT-31S CODE PT-22S CODE PT-32S 
CODE PT-31M CODE PT-22M CODE PT-32M
PT-22MW PT-12MW                                                                   

CODE PT-22MW CODE PT-12MW