รถเข็นและอุปกรณ์แบบมีสไตล์ สำหรับโรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร

Medium(ล้อใช้งานปานกลาง)

 

Series.M01

series series 11 series 22

              

Code:

Size

(inch)

D

(mm)

P

(mm)

AXB

(mm)

XxY

(mm)

W

(mm)

H

(mm)

E

(mm)

Kgs.

M01 -  F    75DS BPU

3

75

8x12

94x67

75x45

32

107

0

80

M01 -  F    75DE BPU

3

75

9x14

105x85

75x45

32

108

0

90

M01 -  F  100SE BPU

4

100

9x14

105x85

80x60

32

130

0

100

M01 -  F  125SE BPU

5

125

9x14

105x85

80x60

32

155

0

110

M01 -  F  125DE BPU

5

125

9x14

105x85

80x60

32

155

0

120

 

 

 

 

 

 

series 12 series01 4 series01 5 

              

Code:

Size

(inch)

D

(mm)

P

(mm)

AXB

(mm)

XxY

(mm)

W

(mm)

H

(mm)

E

(mm)

Kgs.

M01 -  S    75DS BPU

3

75

8x12

94x67

75x45

32

107

35

80

M01 -  S    80DE BPU

3

75

9x14

105x85

80x60

32

108

35

90

M01 -  S  100SE BPU

4

100

9x14

105x85

80x60

32

130

40

100

M01 -  S  125SE BPU

5

125

9x14

105x85

80x60

32

155

40

110

M01 -  S  125DE BPU

5

125

9x14

105x85

80x60

32

155

40

120

 

 

 

 

 

series 13 series01 6 series01 7

 

               Code:

Size

(inch)

D

(mm)

P

(mm)

AXB

(mm)

XxY

(mm)

W

(mm)

H

(mm)

E

(mm)

Kgs.

M01 -  SB   75DS BPU

3

75

8x12

94x67

75x45

   32

  107

35

  80

M01 -  SB   80DE BPU

3

75

9x14

105x85

80x60

   32

  108

35

  90

M01 -  SB  100SE BPU

4

100

9x14

105x85

80x60

   32

  130

40

 100

M01 -  SB  125SE BPU

5

125

9x14

105x85

80x60

   32

  155

40

 110

M01 -  SB  125DE BPU

5

125

9x14

105x85

80x60

   32

  155

40

 120

 

 

 

 

 

 

 

 

Series.M03
series01 14 series01 15 series01 16

Code:

Size

(inch)

D

(mm)

P

(mm)

AXB

(mm)

XxY

(mm)

W

(mm)

H

(mm)

E

(mm)

Kgs.

M03 -  F     75DS WPP

    3

 75

8x12

94x67

75x45

32

107

0

80

M03 -  F     75DE WPP

    3

 80

9x14

105x85

80x60

32

108

0

90

M03 -  F   100DE WPP

    4

100

9x14

105x85

80x60

32

130

0

100

M03 -  F   125DE WPP

    5

125

9x14

105x85

80x60

32

155

0

120

 

 

 

 

 

 

series01 19 series01 17 series01 18

 

Code:

Size

(inch)

D

(mm)

P

(mm)

AXB

(mm)

XxY

(mm)

W

(mm)

H

(mm)

E

(mm)