รถเข็นและอุปกรณ์แบบมีสไตล์ สำหรับโรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร


รถเข็นเก็บจาน

 

 CTC-0406A  CTC-0406B 1  CTC-0407 1

CODE CTC-0406A CODE CTC-0406B CODE CTC-0407

 CTC-0406 1 SC3-6540 1  SC2-6540 1

CODE CTC-0406 CODE SC3-6540 CODE SC2-6540

 CTC-0405 1 CTC-0507                                                            

CODE CTC-0405 CODE CTC-0507