รถเข็นและอุปกรณ์แบบมีสไตล์ สำหรับโรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร

 

รถเข็นแม่บ้านพลาสติก

 

MTP-01MW 2 MTP-01MB 12 MTP-02MW 4
Code MTP-01MW Code MTP-01MB Code MTP-02MW
Code MTP-01LW Code MTP-01LB Code MTP-02MW

 

MTP-02MB 2

MTP-03MB 3 MTP-04MB 33
Code MTP-02MB Code MTP-03MB Code MTP-04MB
Code MTP-02LB Code MTP-03LB Code MTP-04MB
MTP-04MB 2 MTP-05MB 11                                                       
                     Code MTP-05MB  Code MTP-06MB                                    
                     Code MTP-05MB  Code MTP-06LB