รถเข็นและอุปกรณ์แบบมีสไตล์ สำหรับโรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร

 

รถเข็นแม่บ้านโรงแรม(เมด)

 

MTS-0510 MTS-0511B   MTS-0511C

CODE MTS-0510 CODE MTS-0511B CODE MTS-0511C
CODE MTS-0511

 MTS-0511D  MTS-0511E CODE-MTS-0511F

CODE MST-0511D  CODE MTS-0511E CODE MTS-0511F

MTS-0511G MTS-0511G1 MTS

CODE MST-0511G CODE MTS-0511G/1 CODE MTS-0511D/1

MTS-0511H 2 CCT-0510 1 6565

                    CODE MST-0511H 

CCT-0510              CCT-0510B            

 CCT-0510B

                    CCT-0510A